Dla nauczycieliWiemy, jak bardzo trudno wyjść z uczniami na zewnątrz. Coraz więcej zadań do zrealizowania, ograniczona ilość godzin, przeładowany program. I jeszcze proponujemy wyjście do Muzeum. Może jednak warto?

Edukacja muzealna rozwija kreatywność uczniów, poszerza ich horyzonty poznawcze, uczy otwartości, lokalnego patriotyzmu, pobudza aktywności. Wizyta w muzeum pomaga w realizacji podstawy programowej i wzbogaca metody nauczania.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia z klasą Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i uczestniczenia w lekcjach muzealnych opracowanych przez nasz zespół. Tematy naszych lekcji muzealnych i warsztatów powstają w niepowtarzalnej przestrzeni zespołu pałacowo-parkowego w Winiarach. Są inspirowane niezwykłym życiorysem Kazimierza Pułaskiego – polsko-amerykańskiego bohatera, jednego z najzdolniejszych żołnierzy XVIII w. Rzeczypospolitej, ale także bogatą historią XVIII wieku, dziejami regionu południowego Mazowsza, powiatu grójeckiego i Warki. Od wielu lat tematem zainteresowania muzeum są wybitni Polacy, emigrujący na przestrzeni dziejów do Ameryki. Dlatego w naszym muzeum uczniowie poznają nie tylko losy Kazimierza Pułaskiego, ale również takich wielkich postaci jak: Tadeusz Kościuszko, Ignacy Jan Paderewski czy Helena Modrzejewska.

Podczas spotkań muzealnych uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat XVIII - wiecznej sztuki, historii, dawnych obyczajów. Dowiedzą się czym jest patriotyzm, muzeum, zabytek, ale nade wszystko wykształcą w sobie bardzo ważną umiejętność – obycia z tematem przeszłości, przemijania czasu, z przedmiotem muzealnym. W przyswojeniu i rozumieniu tych trudnych zagadnień pomogą nasi przewodnicy i edukatorzy muzealni.

Zachęcamy Państwa do poprowadzenia własnych zajęć we wnętrzach pałacu Pułaskich, zapraszamy na spacer po parku. Przemierzając ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą do rzeki, uczniowie poznają faune i florę doliny Pilicy, rozpoznają gatunki drzew i ptaków, o których słyszały na lekcji przyrody. W naszym muzeum znajdziecie Państwo temat na godzinę wychowawczą, rozmowę o regionie, o swojej małej Ojczyźnie, ale także lekcję przyrody czy rozmowę o ekologii.

Serdecznie zapraszamy.

 

Oferty edukacyjne w dziale "Do pobrania". 

 

IMG 2289

Zachęcamy do zwiedzania pałacu Pułaskich i parku z przewodnikiem.
Nasi przewodnicy oprowadzają zwiedzających po ekspozycji stałej i wystawach czasowych, a także po parku oraz po Warce. Od nich dowiesz się więcej.

Opłaty za usługi przewodnickie:

  • za przewodnika po wystawie stałej – 50,00 zł od grupy
  • za przewodnika po parku - 60,00 zł od grupy
  • za przewodnika po mieście (do 1,5 godz.) – 200 zł –od grupy

Ważne informacje:

  • prosimy o zamawianie przewodnika przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem
  • wizytę w muzeum należy potwierdzić lub odwołać na 3-4 dni przed terminem
  • aby otrzymać Fakturę VAT, prosimy o podawanie danych do faktury (nazwa instytucji, adres z kodem pocztowym, NIP) podczas dokonywania telefonicznej rezerwacji
  • za grupę zorganizowaną uważa się minimum 10 osób
  • ze względu na bezpieczeństwo zbiorów oraz w trosce o zabytki w małych pomieszczeniach, grupa zwiedzająca muzeum może liczyć maksymalnie 25 osób

 

edukacja w parkuPark w Winiarach jest nie tylko zabytkiem kultury, ale wyróżnia się także niezwykłym bogactwem siedlisk przyrodniczych i populacji ptaków. Roślinność parku odznacza się dużą naturalnością, a występujące na jego obszarze siedliska przyrodnicze podlegają ochronie. Teren parku leży w granicach obszaru Natura 2000 - Dolina Pilicy PLB140003, a znaczna jego część na obszarze Natura 2000 – Dolina Dolnej Pilicy PLH140016. Park jest jednym z bogatszych w gatunki „starych lasów” w okolicy i bardzo ważna jest jego ochrona. Dlatego spotkasz tu pozostawione naturalne elementy zadrzewień i jego runa, spróchniałe i porośnięte roślinnością zwalone pnie drzew, a także niekoszone łąki.

Park wyróżnia się dużą ilością gatunków lęgowych ptaków. Szczególnym elementem siedliskowym w parku są uschnięte lub powalone drzewa. Stwierdzono tu 47 gatunków dziko żyjących ptaków, w tym 37 gatunków lęgowych i 6 prawdopodobnie - nieregularnie lęgowych.

Dlatego na terenie parku w Winiarach prowadzimy również edukację przyrodniczą i ekologiczną. Tu powstała Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „W Dolinie Pilicy”, dzięki której dowiesz się co to są grądy i lasy łęgowe, poznasz rośliny rosnące w starorzeczu, ale także wiele gatunków ptaków. Zapraszamy do poznania walorów przyrodniczych parku, a ścieżka edukacyjna pomoże Ci zgłębić wiedzę o bogactwie skupisk roślinnych i ptasich.

Park w Winiarach jest nie tylko zabytkiem kultury, ale wyróżnia się także niezwykłym bogactwem siedlisk przyrodniczych i populacji ptaków. Roślinność parku odznacza się dużą naturalnością, a występujące na jego obszarze siedliska przyrodnicze podlegają ochronie. Teren  parku leży w granicach obszaru Natura 2000 - Dolina Pilicy PLB140003, a znaczna jego część na obszarze Natura 2000 – Dolina Dolnej Pilicy PLH140016. Park jest jednym z bogatszych w gatunki „starych lasów” w okolicy i bardzo ważna jest jego ochrona. Dlatego spotkasz tu pozostawione naturalne elementy zadrzewień i jego runa, spróchniałe i porośnięte roślinnością zwalone pnie drzew, a także niekoszone łąki.Park wyróżnia się dużą ilością gatunków lęgowych ptaków. Szczególnym elementem siedliskowym w parku są uschnięte lub powalone drzewa. Stwierdzono tu 47 gatunków dziko żyjących ptaków, w tym 37 gatunków lęgowych i 6 prawdopodobnie - nieregularnie lęgowych. Dlatego na terenie parku w Winiarach prowadzimy również edukację przyrodniczą i ekologiczną. Tu powstała Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „W Dolinie Pilicy”, dzięki której dowiesz się co to są grądy i lasy łęgowe, poznasz rośliny rosnące w starorzeczu, ale także wiele gatunków ptaków. Zapraszamy do poznania walorów przyrodniczych parku, a ścieżka edukacyjna  pomoże Ci zgłębić wiedzę o bogactwie skupisk roślinnych i ptasich.

 

IMG 3817Zespół pałacowo-parkowy w Warce to miejsce, do którego zapraszamy wszystkich bez względu na wiek. Seniorów skupionych w Klubach Seniorów, Klubach Złotego Wieku, czy Uniwersytetach III Wieku, zapraszamy do stałej współpracy i skorzystania z cyklu spotkań poświęconych wielkim Polakom, którzy emigrowali do USA, kulturze i sztuce XVIII w., historii, obyczajom i legendom Warki. Zapraszamy do udziału w spotkaniach, podczas których przybliżamy zbiory, wystawy stałe i czasowe, a także przyrodę naszego parku. Na specjalne życzenie organizujemy spotkania przy kawie, wieczory dyskusyjne czy spotkania autorskie z ludźmi kultury.

Kontakt: 48/ 667 20 20, e-mail: rezerwacja@muzeumpulaski.pl

Oferta Dorośli i Seniorzy

 

 

Kościół farny pw. Św. Mikołaja Biskupa

kosciol farny

Parafię fundowano zapewne już w XII w. Kościół farny obecnie nosi imię św. Mikołaja Biskupa, ale przed wiekami znajdował się pod wezwaniem Matki Boskiej, św. Mikołaja, św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny. Konsekracja drewnianej świątyni nastąpiła w 1501 r. Budowę murowanej rozpoczęto ok. 1603 r., po przerwie wywołanej wielkim pożarem 1616 r., który strawił całe miasto, kontynuowano ją w latach 1623-1635. Wtedy powstał jednonawowy kościół z trójbocznie zamkniętym prezbiterium oraz dwiema symetrycznymi kaplicami. Przebudowany po zniszczeniach potopu szwedzkiego, remontowany i przekształcany w 1836 r. W następnych latach popadał w ruinę, a jego rolę częściowo pełnił kościół franciszkański. Gruntownie wyremontowano go w I dekadzie XX w., za urzędowania proboszcza Marcelego Ciemniewskiego. Znacznie ucierpiał podczas II wojny światowej, odbudowany w 1948 r. 

Podobno pochowani są tu przedstawiciele głośnej w XIV i XV w. rodziny Ciołków, w tym siłacz Stanisław, który, jak głosi legenda, łamał podkowy, wyciskał w dłoniach soki z gałęzi drzew i sam przeniósł do kościoła w Ostrołęce olbrzymi dzwon, z którym 40. silnych mężczyzn nie mogło sobie poradzić. Wewnątrz świątyni zachowało się bogate wyposażenie. Warto zobaczyć m.in. na ołtarz główny z 1610 r. - widnieje w nim obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, w sukience ze srebrnej blachy.
U podnóża kościoła, od strony ul. Mostowej znajdziesz studnię zwaną „Dziekanką”. Czerpana z niej woda miała mieć ponoć działanie magiczne. Współczesny budynek plebanii zaprojektował prof. Wiktor Zin - wybitny architekt, znany z programu telewizyjnego „Piórkiem i węglem”.

 

Kościół pofranciszkański pw. Matki Bożej Szkaplerznej


kosciol MB SzkaplerznaFranciszkanie zostali sprowadzeni do Warki w latach 20. XVII w. przez wdowę Katarzynę z Boglewic. Otrzymali plac, dom, darowiznę w kwocie 8000 złotych polskich, a także kościółek św. Leonarda. W latach 1632-34 wznieśli własną świątynię – drewnianą. Kościół murowany, z ołtarzem głównym pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej, wystawili w latach 1652–1746 jako część franciszkańskiego zespołu klasztornego. Jednym ze sponsorów przedsięwzięcia był Władysław Grzegorzewskiego, kasztelan ciechanowski, dobroczyńca wielu okolicznych świątyń.

W II poł. XVIII w. w zabudowaniach klasztornych odbywały się posiedzenia sądów ziemskich czerskich i komisji cywilno-wojskowej ziemi czerskiej, zaś po 1864 r. stacjonowało wojsko rosyjskie, mieściła się szkoła i plebania. Na pocz. XVIII w. w konwencie pracował błogosławiony o. Rafał Chyliński (zm. 1741) - spowiednik, kaznodzieja, opiekun cierpiących, ubogich i opuszczonych.

Jednym z najcenniejszych zabytków świątyni jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w., malowany na desce. W podziemiach spoczywają, przeniesione ze zniszczonego kościoła dominikańskiego, szczątki książąt mazowieckich: Trojdena I, Ziemowita III oraz księżnej Anny Danuty uwiecznionej w trylogii „Krzyżacy”. Warto zobaczyć - niedawno odsłonięty - wewnętrzny dziedziniec klasztorny otoczony krużgankami.

 

Rynek miejski - Plac Stefana Czarnieckiego

rynek1Niewielki rynek od zawsze był sercem miasta, ale nie znajdował się w obecnym miejscu od początku. Warka położona była kiedyś tam, gdzie obecnie znajduje się wieś Stara Warka. Później rynek z ratuszem znajdował się w miejscu „starego” cmentarza, w pobliżu nie istniejącego już kościoła Św. Anny. Nie widomo kiedy dokładnie przeniesiono go na obecne miejsce. W 1956 r., w związku z 300. rocznicą Bitwy pod Warką 1656 r. rynkowi nadano nazwę Plac Stefana Czarnieckiego. W 2013 r. stanął tu konny pomnik słynnego Hetmana.

Symbolem rynku, a zarazem miasta jest ratusz. Wiadomo, że w 1742 r. był drewniany i stał na środku rynku. Uległ zniszczeniu około połowy XVIII w. Obecny, klasycystyczny, usytuowany w południowej pierzei rynku, zbudowano w pierwszej ćwierci XIX w. W 1845 r. pisano o nim: z muru pokryty dachówką, średniej wielkości, w którym Magistrat posiedzenia swoje odbywa. W międzywojniu na parterze mieściły się biura Zarządu Miejskiego, na piętrze zaś mieszkanie burmistrza. Poważnie został zniszczony w czasie II wojny światowej. Kompleksową modernizację przeszedł w latach 2007-2008 w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Warka. Na tyłach budynku, na stromej skarpie, dobudowano wtedy nową część magistratu i schody prowadzące nad Pilicę.

Obok ratusza znajduje się nowoczesny budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, zakończony wieżą zegarową, z której w południe rozbrzmiewa hymn Warki.

Warecki rynek zawsze przyciągał handlarzy, czy to podczas targów, czy jarmarków. Dziś możesz tu skosztować wareckiego piwa albo pysznej szarlotki z wareckich jabłek.

 

Browar Warka

Browar z lotu ptakaPomyślność Warki stała przede wszystkim piwemtak pisał na początku XVII w. geografii historyk Mazowsza Jędrzej Święcicki. Trudno odmówić mu racji. Charakterystycznym od stuleci rzemiosłem była produkcja i sprzedaż piwa, kierowanego głownie do Warszawy. Dowodem uznania piwa wareckiego był chociażby przywilej księcia Bolesława V, wydany 18 czerwca 1478 r. zastrzegający wyłączność dostawy na dwór książęcy i sprzedaż w piwnicy warszawskiego Ratusza. O wysokim rozwoju piwowarstwa w Warce świadczy liczba piwowarów wykazanych w lustracji dóbr królewskich. Okresem największej popularności wareckiego piwa był wiek XVI, było ono wówczas powszechnie znane zarówno w Polsce jak i za granicą. Słynna anegdota związana z osobą nuncjusza papieskiego Gaetano, rozsławiła wareckie piwo na całą Europę.

Zapraszamy Państwa do zwiedzania wareckiego browaru, podczas którego poznają Państwo zarówno jego historię jak również tradycje piwowarskie w Warce. To właśnie tu, w jednym z najnowocześniejszych browarów w Polsce, wykwalifikowani pracownicy czuwają codziennie nad procesem produkcji piwa.

Browar przyjmuje grupy zorganizowane , minimum 20 osób, po wcześniejszym umówieniu terminu. Rezerwacje kontakt: centrum.rezerwacji@grupazywiec.pl

 

Hotel Sielanka nad Pilicą ****

SielankaTo idealne miejsce dla wszystkich, którzy cenią bliski kontakt z naturą, szukają wyciszenia, swobodnej elegancji oraz niespiesznego delektowania się urokami życia. Ciszę, spokój i sielskie pejzaże zapewnia zielona ściana Puszczy Stromeckiej z jednej strony i malownicza dolina rzeki Pilicy z drugiej. Sielanka znajduje się na południowym brzegu Pilicy, tylko 50 km od Warszawy, co sprawia, że jest łatwo i szybko osiągalna zarówno dla grup konferencyjnych jak i gości indywidualnych. Sielanka stanowi doskonałą bazę wypadową do odkrywania uroków okolic Warszawy i Doliny Pilicy (spływy kajakowe Pilicą, zabytki Warki i okolic, Muzeum im. K. Pułaskiego, ścieżka turystyczna w Browarze Wareckim, sady grójeckie itp.).

Na ponad 100 hektarowym terenie, nad Pilicą mieści się czterogwiazdkowy Hotel Sielanka nad Pilicą, ośrodek jeździecki z pełną infrastrukturą oraz nowy kompleks piłkarski obejmujący pełnowymiarowe i treningowe boisko akredytowane przez UEFA. To idealne miejsce na szybkie odzyskanie energii, relaksujące wczasy czy wyciszający weekend w okolicy Warszawy. Całość dopełniają piękne lasy, rozległe łąki, stawy z miejscami do wędkowania oraz urocze zakątki - idealne do organizacji pikników i rekreacji na łonie natury.

Planujesz aktywny wypoczynek, albo błogi relaks w weekend? Okolice Warki, a konkretnie hotel Sielanka to świetne rozwiązanie. Znajdziesz tu takie atrakcje jak spływy kajakowe, przejażdżki bryczką, strzelnice, trasy rowerowe i naukę jazdy konnej. Do dyspozycji naszych gości jest bowiem ponad 100-hektarowy obszar, świetnie nadający się do wędrówek, uprawiania sportu, czy łowienia ryb. Dla gości preferujących typowo hotelowe atrakcje, hotel Sielanka oferuje 4-gwiazdkowe, bogato wyposażone pokoje, centrum spa i wellness z krytym basenem z brodzikiem dla dzieci, restaurację, kawiarnię, winiarnię, a nawet karczmę. Hotel Sielanka oferuje także rodzinne weekendy dla rodzin z dziećmi, oferujące atrakcje zarówno dla dorosłych (jacuzzi, pikniki i spa), jak i dla najmłodszych: plac zabaw, jazdę na kucyku, badminton, siatkówkę plażową, czy pokój zabaw. Zapraszamy serdecznie!

 

Konkurs Dwa oblicza PułaskiegoKonkursy to doskonały sposób na zgłębianie wiedzy o Kazimierzu Pułaskim i jego epoce. To dobra zabawa, przygoda i cenne nagrody. Organizujemy i współorganizujemy konkursy wiedzy historycznej dla dzieci i młodzieży. Rokrocznie nagradzamy dzieci w konkursach plastycznych.

Konkurs historyczno-marynistyczny DWA OBLICZA PUŁASKIEGO – organizowany od 2007 roku. Jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu grójeckiego. Współorganizatorem konkursu i Partnerem muzeum jest Dowództwo ORP „Gen. K. Pułaski”. Konkurs składa się z trzech etapów: I etap - test wiedzy o Kazimierzu Pułaskim, Marynarce Wojennej RP i ORP „Gen. K. Pułaski”; II etap- przygotowanie prezentacji multimedialnej, III etap - test sprawnościowy na okręcie ORP „Gen. K. Pułaski” w Gdyni. Zadania sprawdzające wiedzę historyczną, marynistyczną, informatyczno-graficzną, a także sprawność fizyczną - wyłaniają zwycięzcę konkursu, na którego czeka wielka przygoda – dwutygodniowy rejs po Morzu Bałtyckim jachtem Marynarki Wojennej RP pod opieką członków załogi ORP „Gen. K. Pułaski”! Jest więc szansa by stać się prawdziwym wilkiem morskim! Konkurs odbywa się co dwa lata. Ostatnia edycja została zakończona w 2021 r.

Konkurs: Spotkałem Pana KazimierzaSpotkałem Pana Kazimierza – to konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klas 0 –III oraz IV-VI), organizowany rokrocznie z okazji urodzin Kazimierza Pułaskiego. Dzieci nie tylko otrzymują atrakcyjne nagrody, ale także mają okazję zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych na zewnątrz szkoły. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbywa się na ternie muzeum, gdzie dzieci mają okazje pochwalić się swoim rodzicom i dziadkom.

Każdorazowo informacje o konkursach ukazują się na naszej stronie internetowej oraz są wysyłane bezpośrednio do szkół.

Puzzle

Ułóż z poniższych elementów wizerunek Kazimierza Pułaskiego:

Poziom: Nowicjusz

 

Poziom: Zaawansowany

 

Poziom: Światowej Klasy Expert

baza wiedzy

Pomysł stworzenia Bazy wiedzy o Warce zrodził się podczas prac nad wystawą stałą „Warka – miasto dotknięte historią”. Prezentacja multimedialna pokazująca różnego rodzaju wiedzę o Warce jest częścią wystawy. Dzięki informacjom zamieszczonym w Bazie, możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy jak: historia miasta, legendy, ludzie związani z miastem, instytucje, organizacje, szkolnictwo, kultura, przemysł, sadownictwo, sport i rekreacja turystyka, przyroda, ale także co warto zobaczyć w Warce. Do Bazy wiedzy każdy może zgłosić swoje hasło, które zostanie umieszczone pod daną kategorią. Pracujemy nad tym, aby Bazę wiedzy udostępnić przez stronę internetową.

edukacjaKażda wystawa czasowa – to nowy temat warty szerszego poznania, to także wiele ciekawostek, zakulisowych informacji, których nie dowiesz się zwiedzając ekspozycję. Twórcy wystawy posiadają zawsze szeroką wiedzę na temat danej ekspozycji i chętnie dzielą się nią podczas kameralnych spotkań. Dlatego, zamiast tradycyjnego oprowadzania po wystawie czasowej, proponujemy wspólną przygodę. Ta forma zwiedzania jest szczególnie atrakcyjna jeśli chcemy wiedzieć więcej. Proponujemy edukacje na wystawie czasowej zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży, ale również osobom dorosłym i seniorom.

Szczegółowe informacje ukazują się naszej stronie internetowej przy każdej wystawie czasowej.