Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lipca (niedziela) ekspozycje Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego będą nieczynne dla zwieszających. Na terenie Centrum Edukacyjno-Muzealnego zorganizowany jest lokal wyborczy. Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników oraz zbiorów Muzeum podczas epidemii, ze względu na minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID 19, postanowiono jak powyżej. Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji w sobotę 11 lipca w godz. 11.00-18.00 oraz na spacery po parku w godz. 9.00 – 21.00.


Od 31 maja (niedziela) zapraszamy do Muzeum. Ekspozycje będą czynne od środy do piątku w godz. 11.00-17.00, w soboty i niedziele od 11.00 do 18.00. Zapoznaj się z zasadami zwiedzania pałacu, wystaw czasowych oraz parku w okresie epidemii. Z powodu dezynfekcji będzie przerwa techniczna w zwiedzaniu, w tygodniu od 13.00 do 13.30, w weekendy od 14.00 do 14.30. W celu zapewnienia wszystkim maksymalnego bezpieczeństwa przy wejściu do naszych budynków zostaną umieszczone dozowniki z płynem dezynfekującym ręce, do obowiązkowego stosowania przez wszystkich.


Zasady zwiedzania obowiązujące w okresie zagrożenia COVID 19
- plik (PDF)

Regulamin zwiedzania - plik (PDF)

WYTYCZNE dla odwiedzających zabytkowy park przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce obowiązujące w okresie zagrożenia COVID 19 - plik (PDF)

 Zasady zwiedzania obowiązujące poza okresem zagrożenia COVID 19:

  • Grupy zorganizowane mogą zwiedzać muzeum tylko z przewodnikiem.
  • Za grupę zorganizowaną uważa się minimum 10 osób.
  • Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów oraz w trosce o zabytki w małych pomieszczeniach, grupa zwiedzająca muzeum może liczyć maksymalnie 25 osób.
  • Na ekspozycję zabrania się wnoszenia dużych toreb, plecaków, jedzenia i picia, wprowadzania zwierząt.
  • Muzeum świadczy usługi przewodnickie po ekspozycji stałej, wystawach czasowych, zabytkowym parku oraz po Warce. Za oprowadzanie turystów przez przewodnika pobiera opłaty (patrz: zwiedzanie z przewodnikiem)
  • Turystom indywidualnym i małym grupom do 18 osób polecamy audioprzewodnik w wersji polsko-angielskiej. Dysponujemy specjalną audio wycieczką dla dzieci.