WESPRZYJ MUZEUMWesprzyj muzeum

Od początku działalności, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego korzystało z pomocy Donatorów w Polsce i poza granicami. Dzięki wsparciu osób prywatnych, instytucji i firm, wiele udało się osiągnąć. Mogliśmy organizować wystawy czasowe, wydawać książki, konserwować nasze zbiory. Dzięki wielu Sponsorom, mogliśmy doposażyć po remoncie pałac Pułaskich w 2015 r.

Obecnie, zbieramy fundusze na wyposażenie nowego Centrum Edukacyjno-Muzealnego, które zostało wybudowane w latach 2012-2015, a także na konserwacje kolejnych zbiorów i realizację projektów edukacyjnych i wystawienniczych.

Istnieje wiele możliwości zaangażowania się na rzecz Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego:

Darowizny

Darowizny na rzecz Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, pozwalającej na nadanie tytułu Donatora, dokonuje się poprzez zawarcie, zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego, Umowy darowizny na rzecz Muzeum. Stronami umowy są osoby wyrażające wolę przekazania darowizny i Muzeum. Darowizny są przeznaczane na statutową działalność Muzeum, z zastrzeżeniem, że darowizny celowe zostaną przeznaczone wyłącznie na cele uzgodnione przez Donatora z Muzeum. Przedmiotem darowizny mogą być:
- kwoty pieniężne, w tym długoterminowe zobowiązania pieniężne
- nieruchomości
- papiery wartościowe
- spadki
- inne przedmioty majątkowe.

Dotacje celowe

W przypadku darowizn dużych wartościach (np. przekraczających 20 000 zł), Donator może przekazać darowiznę na określony cel, szczegółowo opisany w Umowie darowizny (Darowizna Celowa). Wówczas darowizna może być przekazana w szczególności na następujące cele:

  • wsparcie zakupów dzieł sztuki
  • wsparcie organizacji wystaw czasowych
  • wsparcie działalności edukacyjnej
  • wspieranie działalności publicznej (wystawy plenerowej lub objazdowej, wydarzenia kulturalnego, artystycznego i innego)
  • wsparcie badań lub konferencji naukowych
  • wsparcie innych projektów prowadzonych przez muzeum.

Sponsoring

W przypadku finansowania organizowanych przez Muzeum wydarzeń o charakterze kulturalnym bądź edukacyjnym, możliwe jest z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne zawarcie Umowy sponsoringu, której przedmiotem będzie wzajemna wymiana świadczeń, np. usług reklamowych, w zamian za świadczenia pieniężne.

Osoby prywatne, przedstawicieli firm lub instytucji w Polsce i za granicą, zainteresowanych wsparciem Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, prosimy o kontakt drogą elektroniczną lub telefonicznie.
wesprzyjmuzeum@muzeumpulaski.pl, tel. 48/ 667 22 67

Numer konta

73 9154 0005 2001 0003 8654 0001