IMG 5392W piątek 3 marca, na terenie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego miały miejsce uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowane przez Przewodniczącego Rady Powiatu Władysława Leszka Kumorka oraz Starostę Grójeckiego Marka Ścisłowskiego, z inicjatywy Radnego powiatowego z gminy Warka - Wiesława Czerwińskiego.

Nad oprawą uroczystości czuwali żołnierze 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego w Ogrodzienicach i Orkiestra Wojskowa z Radomia, a partnerem w organizacji święta było Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Uroczyste obchody rozpoczęto odegraniem hymnu narodowego i Apelem pamięci, przed pomnikiem Kazimierza Pułaskiego. Wojsko oddało salwę honorową, a orkiestra wykonała pieśni patriotyczne, m.in. Hymny Wojska Polskiego i Armii Krajowej.

Wśród przybyłych obecni byli: Posłowie RP – Anna Kwiecień i Dariusz Bąk, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego – Minister Piotr Bączek, Wicewojewoda Mazowiecki – Artur Standowicz, Przewodniczący Rady Powiatu – Władysław Leszek Kumorek, Starosta Grójecki – Marek Ścisłowski, Wicestarosta Grójecki – Dariusz Piątkowski, Członkowie Zarządu powiatu i Radni powiatowi; Burmistrz Warki – Dariusz Gizka, Wiceburmistrz Warki – Teresa Knyzio, Wójt Gminy Goszczyn – Sławomir Słabuszewski, Wójt Gminy Jasieniec – Marek Pietrzak, dowódca 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego w Ogrodzienicach – płk Andrzej Kozera, komendant Straży Pożarnej w Grójcu – st. bryg. Jacek Wichrowski, komendant powiatowy Policji w Grójcu – nadkom. Robert Faryna, kombatanci Armii Krajowej – Henryk Kowalczyk, Marian Kołomyjski i Stanisław Zięba; samorządowcy z terenu powiatu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji oraz reprezentanci duchowieństwa – ks. dziekan Stanisław Dobkowski, ks. dziekan Stanisław Kazulak oraz ks. proboszcz Grzegorz Krysztofik.

Po Apelu pamięci, Goście udali się do biblioteki pałacu Pułaskich, gdzie odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu Grójeckiego. Zebranych powitał Przewodniczący Rady Władysław Kumorek. Głównym punktem programu sesji było wręczenie awansu wojskowego dla żołnierza grójeckiego podziemia niepodległościowego - porucznika Henryka Kowalczyka. Decyzją Ministra Obrony Narodowej został on awansowany do stopnia majora. Ceremonię aktu mianowania poprowadziło Wojsko, a w imieniu Ministra Obrony Narodowej akt wręczył Szef Kontrwywiadu Wojskowego - Minister Piotr Bączek. Dowódca 1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego płk Andrzej Kozera wręczył pamiątkową szablę Majorowi Henrykowi Kowalczykowi.

W drugiej części uroczystej sesji, zgromadzeni mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu dr. Krzysztofa Busse - historyka IPN, pracownika Delegatury w Radomiu, na temat „Żołnierzy Wyklętych” w regionie. Na zakończenie sesji zabrali głos goście. W imieniu Parlamentarzystów krótkie przemówienie powiedział Poseł Dariusz Bąk, który podkreślił wagę i znaczenie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w tym jakże ważnym dla historii regionu miejscu – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Piotr Bączek podziękował organizatorom za uczczenie Żołnierzy Niezłomnych, a także Radnym za wspólne inicjatywy podejmowane na rzecz pamięci o historii regionu. Specjalny list do Organizatorów uroczystości skierowała Pani Premier Beata Szydło. List odczytał Wicewojewoda Artur Standowicz. W imieniu Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego list odczytała Weronika Piwarska, a w imieniu Posła Marka Suskiego Pani Teresa Bednarska. Starosta Grójecki Marek Ścisłowski podziękował przybyłym Gościom, Radnym, Wojsku, wszystkim, którzy pomogli zorganizować obchody, a także gospodarzom miejsca – dyrekcji i pracownikom Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Po sesji można było zwiedzać ekspozycje stałą pałacu Pułaskich, po której oprowadziła Gości dyrektor muzeum Iwona Stefaniak.
Dalsza część obchodów odbyła się w Centrum Edukacyjno-Muzealnym. Tu prezentowane były dwie wystawy planszowe poświęcone: Żołnierzom Wyklętym oraz rtm. Witoldowi Pileckiemu, przygotowane przez 1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny w Ogrodzienicach. W części artystycznej, Goście obejrzeli prezentację multimedialną ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach – Huberta Darnowskiego, poświęconą Żołnierzom Wyklętym. Następnie odbył się koncert „Podziemna Armia powraca” w wykonaniu Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego.

Organizatorzy obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych składają podziękowania za pomoc w organizacji święta:

Sponsorom:

Posłowi Parlamentu Europejskiego – Zbigniewowi Kuźmiukowi

Radnemu Powiatu Grójeckiego – Wiesławowi Czerwińskiemu

Bankowi Spółdzielczemu w Warce

a także:

  • Grójeckiemu Ośrodkowi Radioelektronicznemu w Ogrodzienicach, na czele z dowódcą płk. Andrzejem Kozerą
  • Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce wraz z dyrektor Dorotą Kreczmańską, Uczniom Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Hotelarskiego, pod kierunkiem Pani Aldony Rzeźnik i Pana Macieja Kwiatkowskiego
  • Dyrekcji i Uczniowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach – Hubertowi Darnowskiemu
  • Druhnie Marcie Wolszczak z Grójca
  • Restauracji Zajazd na Winiarach w Warce
  • Państwu Angelice i Jarosławowi Nowocielom – Warszawska Wytwórnia Wódek KONESER w Grzegorzewicach
  • Centrum Sportu i Rekreacji w Warce
  • Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w Warce
  • Panu Józefowi Zawadzkiemu i Panu Arturowi Sękowi ze Starej Warki
  • oraz Dyrekcji i Pracownikom Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce