Pomnik Kazimierza Pułaskiego w WaszyngtonieNa wieść o śmierci Kazimierza Pułaskiego, 29 listopada 1779 r. Kongres Kontynentalny uchwalił, że „ku czci generała brygady hrabiego Pułaskiego w Savannah ma być wzniesiony pomnik”. Kamień węgielny położono jednak dopiero w 1825 r., a pomnik wystawiono w 1859. Na Kapitolu w Waszyngtonie, w 1867 r. umieszczono popiersie Pułaskiego dłuta Henryka Dmochowskiego, a w 1910 r. stanął tam konny pomnik autorstwa Kazimierza Chodzińskiego, odsłonięty przez prezydenta Wiliama Tafta. Na przestrzeni dwóch wieków wystawiono Pułaskiemu wiele pomników. Bohater Dwóch Narodów stanowił i wciąż stanowi źródło zainteresowania historyków, pisarzy, a także polskich i amerykańskich patriotów.

Jego umiłowanie wolności, odwaga i bohaterska śmierć stały się natchnieniem dla wielu twórców. Artyści malarstwa historycznego tacy jak Józef Chełmoński czy Juliusz Kossak uwiecznili jego czyny na płótnie. Dokonania Pułaskiego inspirowały artystów pióra do poetyckich refleksji nie tylko w Polsce. Henry Wadsworth Longfellow nazywany królem amerykańskiej poezji romantycznej poświecił Kazimierzowi Pułaskiemu jeden ze swoich utworów. Postać Pułaskiego pojawiła się w dwóch ważnych tekstach literatury polskiej. Należy tu wspomnieć „Listopad” Rzewuskiego i „Pułaskiego w Ameryce” A. Nowaczyńskiego. Był obecny Pułaski w literaturze okolicznościowej, romantycznej legendzie polskiej i w pamiętnikarstwie. Na jego cześć powstało kilka utworów muzycznych.

Polonia amerykańska widzi w im swojego bohatera i patrona wielu działań na rzecz promocji Polski. Od 1929 roku, w pierwszą niedzielę października, na 5. Alei w Nowym Jorku odbywa się Pulaski Parade. Amerykanie, zgodnie ze swoją tradycją narodową nazwali nazwiskiem Pułaskiego ulice, drogi, parki, mosty, a nawet miasteczka. W kilku stanach są hrabstwa jego imienia. Wystawiono mu wiele pomników i tablic pamiątkowych. Nazywany jest „Ojcem kawalerii amerykańskiej”. W 2009 roku na I Sesji 110 Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki Izba Reprezentantów i Senat nadały Kazimierzowi Pułaskiemu pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela USA. Rezolucję podpisał prezydent Barack Obama.

W Polsce, Kazimierz Pułaski patronuje okrętowi Marynarki Wojennej RP - ORP „Gen K. Pułaski”, uczelni wyższej – Uniwersytetowi Technologiczno-Humanistycznemu w Radomiu, wielu szkołom i organizacjom.

W Warce nazwano jego imieniem ulicę i osiedle na Winiarach, nadano jego imię jednej ze szkół, istnieje tu kilka organizacji jego imienia, w tym Towarzystwo Miłośników Miasta Warki.

Żywym pomnikiem Kazimierza Pułaskiego, ciągle stojącym na straży pamięci o swoim Patronie jest Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.