Biblioteka zbioryKsięgozbiór biblioteki Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego liczy ponad 4,5 tys. woluminów. Obejmuje pozycje z zakresu historii Polski i Ameryki, historii sztuki, literatury klasycznej, wychodźstwa polskiego, a także słowniki, encyklopedie, regionalizmy i prasę. Biblioteka muzealna z księgozbiorem do 1945 r. znajduje się na piętrze pałacu Pułaskich, natomiast biblioteka podręczna z młodszymi pozycjami - na terenie Centrum Edukacyjno-Muzealnego.

Wśród zgromadzonych książek jest wiele bardzo cennych pozycji, m.in. jeden z nielicznych zachowanych oryginałów Konstytucji 3 Maja z 1791 r. czy amerykański komiks o Kazimierzu Pułaskim z 1941 r. Zbiory biblioteczne są systematycznie powiększane. Oprócz książek kupowanych przez muzeum, znajdują się tu dary osób prywatnych i instytucji, a zwłaszcza Polonii amerykańskiej. Swoje zbiory darowali tu m.in. Loda i Edward Różańscy z Chicago, a także Edward Moskal, Stanley Naj czy Peter Obst. W 2015 roku zbiory biblioteki (do 1945 r.) zostały zdigitalizowane, powstała czytelnia cyfrowa. Wydzielono księgozbiór regionalny.

W bibliotece w pałacu Pułaskich odbywają się spotkania autorskie i dyskusyjne, wieczory poezji i kameralne koncerty.

Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy zainteresowani, wyłącznie na miejscu, po wcześniejszym zgłoszeniu.