ipn006a28 marca br. wspólnie z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zakończyliśmy wystawę „»Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce”, przygotowaną przez historyków Archiwum IPN, której byliśmy partnerem.

Finisaż był okazją do podsumowania całego projektu, zrealizowanego przez IPN w oparciu o bezcenne zbiory przekazane przez Związek Sokolstwa Polskiego w Ameryce do zasobu Archiwum IPN w 2019 roku. Poza ostatnim zwiedzaniem ekspozycji, głównym punktem programu była promocja albumu o Sokolstwie Polskim w Ameryce.

W wydarzeniu udział wzięli goście specjalni, w tym: prezes Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce Timothy Kuzma (on-line) oraz Zbigniew Okorski, prezes honorowy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Michał Zduńczyk, prezes II gniazda ZTG „Sokół” Warszawa, i Bogusław Szymański, wiceprezes TG „Sokół” w Warszawie, a także przedstawiciele Zarządu TG „Sokół” w Sanoku – Barbara Milczanowska i Witold Sebastyański.
Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali: zastępcy prezesa - dr Mateusz Szpytma i dr hab. Karol Polejowski oraz Marzena Kruk - dyrektor Archiwum IPN. Wśród gości obecni byli również: Grażyna Kijuc – radna powiatu grójeckiego, prezeska wareckiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Danuta Sadowska – prezeska Towarzystwa Miłośników Miasta Warki im. Kazimierza Pułaskiego, dr Robert Andrzejczyk – dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Podczas spotkania współautorzy albumu „»Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce”: dr Justyna Staroń i Krzysztof Pawluczuk oraz kurator wystawy Grzegorz Trzyna, opowiedzieli przygotowywaniu przez archiwistów wystawy muzealnej, pracy nad publikacją, a także o pochodzeniu nazwy „Sokolstwo” i roli kobiet w Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk podsumowała projekt wystawy i towarzyszących jej wydarzeń związanych z upamiętnieniem Związku Sokoła w Ameryce, podziękowała zespołowi, który opracował wystawę i album, a także dyrekcji i pracownikom Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce za współpracę. Z kolei Iwona Stefaniak – dyrektor naszego Muzeum złożyła podziękowania Instytutowi Pamięci Narodowej, w szczególności zespołowi Archiwum IPN pod dyrekcją Marzeny Kruk za zaufanie i współpracę przy realizacji wystawy, która wpisała się w działania statutowe Muzeum im. K. Pułaskiego. Ekspozycje zwiedziło 3925 osób (od 16 września 2022 r. do 28 marca 2023 roku), w tym 544 uczniów szkół średnich i podstawowych.
Spotkanie w muzeum uświetnił występ artystów z Teatru Muzycznego „Od Czapy”, którzy wykonali utwory związane z ruchem sokolim, śpiewane przez Sokołów i zamieszczane w ich śpiewnikach.
W najbliższym czasie fragmenty wystawy będzie można zobaczyć w Warszawie na PGE Narodowym podczas Kongresu Pamięci Narodowej, 13-15 kwietnia br., oraz w siedzibie Archiwum IPN przy ul. Kłobuckiej 21 podczas tegorocznej Nocy Muzeów, 13 maja.

Wystawę można zwiedzać cały czas wirtualnie: link