Powstanie styczniowe 0039 lutego 2023 r. otworzyliśmy nową wystawę plenerową pt. Gloria Victis. Powstanie Styczniowe – 160. rocznica zrywu.

Wernisażowi towarzyszyły pokazy grup rekonstrukcji historycznej przypominjące działania powstańcze. Ekspozycja wpisuje się w ogólnopolskie obchody 160. rocznicy powstania styczniowego. Ma ona charakter edukacyjny, przypomina wydarzenia z okresu powstania na ziemiach Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi a także Ziemi Wareckiej. Wydarzenie w parku zgromadziło pokaźną grupę uczniów wraz z nauczycielami szkół podstawowych i średnich z Warki, Nowej Wsi, przedstawicieli wareckiego oddziału PTTK im. W. Krawczyka i Muzeum Regionalnego im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach.

Zebranych w parku powiadała dyrektorka muzeum Iwona Stefaniak, a o ekspozycji opowiedział kurator Piotr Kupnicki. Otwarcie wystawy obwieściła głośna salwa rekonstruktorów, po czym zaprezentowali oni broń białą i palną używaną w walkach powstańczych, a także metody posługiwania się tego typu bronią. Powstańcze kosy, szable, sztylety, muszkiety, karabiny i rewolwery, prezentowane przez żołnierzy w mundurach i strojach z okresu powstania, budziły duże zainteresowanie uczniów.

Po prezentacji wszyscy zebrani udali się na polanę w winiarskim parku, gdzie rozegrano powstańczą potyczkę. Bitwa przedstawiona została bardzo realistycznie – salwy z karabinów i muszkietów, unoszący się zapach prochu, nawoływania i rozkazy dowódców, zimowa aura - wiernie oddawały atmosferę walki. Oddział carski został rozbity, a jego dowódca trafił do niewoli. Po bitwie zmęczeni żołnierze i wszyscy zaproszeni goście spotkali się przy gorącym posiłku, serwowanym w polowych warunkach. Była to też okazja, by porozmawiać z uczestnikami pokazu o ich pasji.

Wystawa plenerowa będzie prezentowana w parku przy muzeum do końca wakacji. Zachęcamy do zwiedzania wystawy, a także ekspozycji stałej Warka – miasto dotknięte historią, której cześć jest poświęcona wydarzeniom z lat 1863-1864 na Ziemi Wareckiej.

Składamy serdeczne podziękowania Grupie Rekonstrukcji Historycznej WARKA pod dowództwem Grzegorza Kocyka i Grupie Historycznej REKO z Warszawy pod dowództwem Jana Nałęcza za przygotowanie pokazu.

 

Fot. Rafał Donica