005Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, prezentujemy zbiór pamiątek patriotycznych Pana Artura Sawy.Ta prywatna kolekcja stanowi cenny wkład w zachowanie pamięci o Marszałku Józefie Piłsudskim i polskich dążeniach niepodległościowych.

Zgromadzone piłsudczana to: plakiety, popiersia, portrety, redukcje pomników, karykatury, fotografie i inne. Ciekawostkami są: pośmiertna maska Józefa Piłsudskiego odlana z brązu, papieros Marszałka - „Marszałkowski” czy liść z wieńca pogrzebowego od Prezydenta RP Ignacego Mościckiego na trumnę Józefa Piłsudskiego. Na uwagę zasługują również pamiątki związane z takimi postaciami jak: Ignacy Jan Paderewski, Józef Haller, Ferdynand Foch. Wśród prezentowanych obiektów spotkamy dzieła wybitnych artystów: Piusa Welońskiego, prof. Jana Raszki, Józefa Aumillera, Witolda Bielińskiego, Kazimierza Chodzińskiego, Adama Siemaszki, Olgi Niewskiej czy „Braci Łopieńskich” – najsłynniejszej polskiej firmy brązowniczej lat międzywojennych.

Ekspozycja tego cennego zbioru w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest ważnym przyczynkiem do szerzenia wiedzy o Pierwszym Marszałku Polski Józefie Piłsudskim. Dowodzi również, że także w czasach współczesnych prywatni kolekcjonerzy, z umiłowania historii i sztuki, mogą współpracować z muzeami, a tym samym przysłużyć się edukacji historycznej i podnoszeniu świadomości narodu.
Składam serdeczne podziękowania Panu Arturowi Sawie za zaufanie, użyczenie zbiorów i wystawienie dla szerokiej publiczności w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
Wystawa eksponowana w bibliotece pałacu Pułaskich jest czynna od 1 grudnia 2018 r. do 19 marca 2019 r.

Iwona Stefaniak
Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce


O Niepodległej w Winiarach

ku niepodleglej2019grafW roku 1913, kiedy Józef Piłsudski uczestniczył w wielkich manewrach strzeleckich pod Lwowem, hrabia Wojciech Hilary Rostworowski nabył od rodziny Szczuków majątek Winiary pod Warką – obecną siedzibę Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Los sprawił, że te dwie postacie – choć zgoła odmienne – odegrały rolę w dążeniach niepodległościowych.
Pierwszy z nich uznany został za jednego z głównych architektów powstania II Rzeczypospolitej. Drugi, choć działał nieco w cieniu „Ziuka” – jak popularnie nazywano Piłsudskiego – także ma swój udział w odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości. Był członkiem Tymczasowej Rady Stanu, kierował Departamentem Stanu w gabinecie Jana Kucharzewskiego, dzięki czemu zyskał miano „pierwszego polskiego ministra spraw zagranicznych”, nawiązywał kontakty z konsulem amerykańskim w Warszawie, faktycznie wspierając działania dyplomatyczne Ignacego Jana Paderewskiego. Piłsudski – częściej z linii frontu, Rostworowski zza gabinetowego stołu. Wespół działali w Komisji Wojskowej, która w 1918 r. została przekształcona w Ministerstwo Spraw Wojskowych. Z ich polecenia, 12 listopada 1918 r., dwa polskie samochody z eskortą żandarmów i oficera „pomogły” niemieckiemu generał-gubernatorowi Hansowi Hartwigowi von Beselerowi opuścić Warszawę.
Winiarski pałacyk był świadkiem wielu rozmów i zdarzeń tamtych czasów. Według przekazu syna hrabiego Wacława Dąmbskiego – który w 1921 r. odkupił od hrabiego Rostworowskiego majątek – był tutaj sam Józef Piłsudski.
Teraz, po wielu latach w miejscu tym prezentowane są wyjątkowe pamiątki o Marszałku, który już przed 1918 r. mówił o sobie „Jestem polską legendą”.

Karol Kucharski

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

logo pl niepodlegla

fot. R. Donica