00Spotkanie Dyrektorów instytucji kultury 88Spotkanie dyrektorów instytucji muzealnych prowadzonych i współprowadzonych przez MKiDN

W dniach 9-11 maja na terenie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce odbyło się Spotkanie dyrektorów instytucji kultury prowadzonych i współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do Warki przybyli dyrektorzy największych muzeów w Polsce, od Zakopanego i Krakowa po Gdańsk oraz Szczecin. Spotkanie otworzył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Profesor Piotr Gliński. Obecni byli również: wiceminister, Generalny Konserwator Zabytków Jarosław Sellin, radca w ambasadzie Ukrainy w Polsce – Witalij Bilyj, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Paulina Florjanowicz, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą Urszula Ślązakzastępca dyrektora Narodowego Muzeum Historii Ukrainy w II wojnie światowej w Kijowie dr Ludmiła Rybczenko oraz dyrektor Muzeum Historycznego w Charkowie Viktoria Ivashchenko.

„Miejsce, w którym się spotykamy, jest szczególne. To niezwykle piękne muzeum poświęcone Kazimierzowi Pułaskiemu, ale także jedyne polskie muzeum, które podkreśla polsko-amerykańskie relacje. To miejsce związane jest z dewizą, która przyświecała bohaterom Polski i Stanów Zjednoczonych – „za wolność naszą i waszą”. Ta dewiza szczególnie teraz jest aktualna. Bardzo się cieszę, że są dziś wśród nas także panie dyrektor ukraińskich instytucji – mówił podczas wydarzenia wicepremier prof. Piotr Gliński”.

Tym razem doroczne spotkanie dyrektorów było poświęcone trzem głównym tematom: współpracy muzeów polskich i ukraińskich w obliczu rosyjskiej inwazji, bezpieczeństwu muzeów w Polsce oraz nowym instytucjom pod opieką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obecny na spotkaniu wiceminister Jarosław Sellin podsumował realizację programu „Niepodległa”, która w tym roku dobiega końca.

Konferencja dyrektorów była podzielona na trzy sesje tematyczne. Podczas pierwszej omówione zostały działania oraz współpraca muzeów Ukrainy i Polski w obliczu wojny. O współpracy pomiędzy Muzeum Narodowe w Poznaniu i Lwowską Narodową Galerią Sztuki opowiadali dyrektorzy tych instytucji - Tomasz Łęcki oraz Taras Woźniak, który połączył się z uczestnikami wydarzenia online.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji - starosta grójecki Krzysztof Ambroziak, wicestarosta Jolanta Sitarek, burmistrz Warki Dariusz Gizka oraz przewodniczący Rady Muzeum w Warce Andrzej Zaręba wręczyli ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotrowi Glińskiemu honorowy klucz do historycznego miasta Warka, w dowód uznania za wsparcie wydarzeń kulturalnych podczas 700-lecia Warki. Starosta grójecki Krzysztof Ambroziak podziękował ministrowi za współpracę w prowadzeniu wareckiego muzeum.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji omawiali kwestie dotyczące przygotowania polskich muzeów na czas sytuacji nadzwyczajnej, w tym konfliktu zbrojnego.

Szczegóły na stronie:
https://tiny.pl/969kl 

 

Fot. Rafał Donica