RM018W poniedziałek w salach Muzeum gościliśmy członków Rady Muzeum. Było to już trzecie z kolei posiedzenie w tej kadencji. Rada zjawiła się nieomal w całym składzie, powiększona o jednego nowego członka. Po obradach wszyscy uczestniczyli w spacerze po Pałacu.

Na spotkanie przybyli: Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, Witold Bujakowski konserwator zabytków, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Radomiu, Wiceburmistrz Warki Teresa Knyzio, Leszek Przybytniak - Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, historyk sztuki Prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, muzealnik Rafał Wróblewski, Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Andrzej Zaręba. Do grona dołączyła, niedawno zaproszona przez władze Powiatu, nowa członkini Rady – Pani Dorota Janiszewską-Jakubiak Dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa za Granicą POLONIKA, rządowej instytucji z siedzibą w Warszawie.
Podczas posiedzenia w sali Centrum Edukacyjno-Muzealnego Rada jednogłośnie wybrała ze swojego grona nowego Przewodniczącego, którym został Pan Andrzej Zaręba – Członek Zarządu Powiatu, dalej na Wiceprzewodniczącego wybrano Pana prof. zw. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza, wybitnego specjalistę od emigracji, historyka sztuki, wykładowcę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kandydatury, jak i dokonany wybór spotkał się z uznaniem wszystkich członków Rady oraz obecnych na spotkaniu pracowników Muzeum.

W trakcie spotkanie Dyrektor Iwona Stefaniak przedstawiła Sprawozdanie z działalności Muzeum za 2019 rok. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Członkowie Rady bardzo pozytywnie ocenili 2019 rok w Muzeum. Starosta Grójecki z uznaniem podkreślił liczbę zadań realizowanych przez pracowników i zaznaczył, że wszelka aktywność Muzeum jest dobrze oceniana przez Starostwo, o czym świadczy choćby zorganizowanie w 2019 r. na terenie Muzeum obchodów 20-lecia Powiatu. Nowa Członkini Rady Pani Dorota Janiszewska-Jakubiak, w świetle przedstawionego sprawozdania z działalności wyraziła uznanie, zauważając skalę przedsięwzięć w stosunku do niewielkiej liczby pracowników Muzeum oraz skromny budżetu placówki. Słowa uznania wypowiedzieli również nowy Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady. Ostatnim punktem posiedzenia było zaopiniowanie Planów merytorycznych i finansowych Muzeum na 2020 r., które również jednogłośnie przyjęto.

Po spotkaniu Rada udała się na spacer po pałacu Pułaskich, aby obejrzeć zabytkowe zegary, które niedawno wróciły po dokonanej profesjonalnej konserwacji, realizowanej w ramach pierwszego etapu zadania pn. „Konserwacja kolekcji zegarów ze zbiorów Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po zakończonym spacerze członkowie Rady rozjechali się do swoich obowiązków.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://muzeumpulaski.pl/wydarzenia/spotkania/662-kolejne-posiedzenie-rady-muzeum#sigProId7f31f2fb45