IMG 8992Z końcem 2017 r. ukazała się nowa książka, przygotowana przez zespół Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, która jest pokłosiem polsko-amerykańskiej konferencji naukowej pt. Polacy w Ameryce, zorganizowanej w dniach 27–28 VI 2017 r. z okazji 50-lecia muzeum, przy współpracy ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A.

Konferencja zgromadziła ponad 40 wykładowców, w tym 13 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. W ciągu dwóch dni, w dwóch salach jednocześnie dzielili się oni swoimi badaniami i spostrzeżeniami na tak szeroki temat, jakim jest emigracja Polaków do Ameryki Północnej. Było to bardzo cenne spotkanie naukowców wielu dyscyplin, przedstawicieli instytucji z różnych stron Polski i organizacji polonijnych z USA. Podczas obrad – a także w kuluarach – mieli oni okazję do rozmów i dyskusji.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego kultywuje pamięć o zasłużonych przedstawicielach Polonii w Stanach Zjednoczonych AP, prowadząc działania wystawiennicze, naukowe i edukacyjne. Wśród inicjatyw o charakterze badawczym ważne miejsce zajmuje organizacja konferencji i publikacja materiałów. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. od ponad 10 lat współpracuje z muzeum i wspiera jego działalność, która bez wątpienia promuje Warkę na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Dlatego, w roku obchodów jubileuszu 50-lecia instytucji, naszym wspólnym celem było zaproszenie do miasta naukowców, zajmujących się tematyką polskiego wychodźstwa do Ameryki. Realizując misję Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, chcemy przypominać i popularyzować postaci Polaków, którzy odegrali znaczącą rolę w historii USA, a także osoby mniej znane, lecz zasługujące na miejsce w świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków i Amerykanów. Pozostawiona przez polską emigrację spuścizna kulturowa stanowi przecież źródło inspiracji dla obu narodów.

Pokłosiem konferencji jest I tom książki (nakład 500 szt., 520 stron) pt. Polacy w Ameryce, zawierający wykłady prezentowane na konferencji. Nadesłane teksty to ogrom materiału, dlatego zdecydowano o publikacji dwutomowej. W I tomie umieszczono 20 tematów historycznych (m.in. związane z postacią Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki, I. J. Paderewskiego), biograficznych oraz dotyczących portretów zbiorowych Polonii w USA. Kolejnych 12 referatów znajdzie się w II tomie, którego wydanie planuje się w 2018 r. Tom II zawierał będzie teksty związane ze sztuką i kulturą.
Zorganizowanie konferencji i wydanie publikacji nie byłoby możliwe bez pomocy oraz wysiłku wielu instytucji, organizacji i osób. W tym miejscu wszystkim pragnę serdecznie podziękować. Dziękuję Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. za wsparcie i współdziałanie w celu pozyskania funduszy na organizację konferencji, a także wszelkie prace związane z przeprowadzeniem projektu.

Szczególne podziękowania kieruję do Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i Biura Polonijnego za przyznaną dotację ze środków Senatu RP. Podziękowania należą się wszystkim Partnerom: Wydziałowi Filologiczno-Pedagogicznemu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polskiemu Instytutowi Studiów nad Sztuką Świata i Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej American Corner Radom. Słowa uznania kieruję do członków Rady Naukowej, którzy służyli organizatorom swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję za współpracę całemu Komitetowi Organizacyjnemu.

Publikacja jest zwieńczeniem trudu wielu osób. Pragnę złożyć podziękowania autorom tekstów – gościom z Polski i USA, którzy zechcieli podzielić się swoimi badaniami i spostrzeżeniami. Szczególne słowa kieruję do wszystkich, którzy ciężko pracowali, aby materiały te ukazały się do końca roku 2017: sekretarzom i redaktorom – dr. Maciejowi Kordasowi i mgr. Karolowi Kucharskiemu, tłumaczom, korektorom, pracownikom Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego i członkom Stowarzyszenia W.A.R.K.A.

Od lat działania muzeum wspierają partnerzy biznesowi, tak było również tym razem. Publikacja nie ukazałaby się gdyby nie pomoc finansowa Sponsorów: KIFATO MK, TRANS-MED Dariusz Witkowski, Warszawskiej Wytwórni Wódek KONESER w Grzegorzewicach, Dworku na Długiej w Warce – Gminnej Instytucji Kultury i Banku Spółdzielczego w Warce. Wszystkim Państwu dziękuję za owocną współpracę. Czytelnikom życzę jak najwięcej pożytku z publikacji.

Iwona Stefaniak
dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

 

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://muzeumpulaski.pl/wydarzenia/konferencje-wyklady/341-nowa-publikacja-muzeum#sigProId8bd919072a