mini PA11928111 października, jak co roku, odbył się Dzień Kazimierza Pułaskiego. Licznie zgromadzone delegacje oddały hołd bohaterowi dwóch narodów w parku na Winiarach, w 239. rocznicę jego śmierci. Obchodom towarzyszył wernisaż wystawy „Oto dni krwi i chwały: reduta Ordona i rakietnicy Królestwa Polskiego”, którą przygotowało Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Część patriotyczną otworzyła dyrektor muzeum Iwona Stefaniak. Po niej głos zabrali: radny powiatowy Wiesław Czerwiński (w imieniu starosty grójeckiego Marka Ścisłowskiego), radny wojewódzki Leszek Przybytniak (w imieniu marszałka województwa Adama Struzika) oraz sekretarz gminy Anna Matyjas (w imieniu burmistrza Dariusza Gizki). Wszyscy podkreślili odwagę i heroizm Kazimierza Pułaskiego, który walce o wolność poświęcił swoje życie. O poświęceniu tym szczególnie warto pamiętać w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości. 

Uroczystość uświetnili: Orkiestra Wojskowa 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, asysta wojskowa 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego z Ogrodzienic im. ppłk Jana Kowalewskiego oraz wiele pocztów sztandarowych.

Licznie zgromadzone delegacje instytucji publicznych, organizacji, szkół, w tym tych noszących imię Kazimierza Pułaskiego, złożyły kwiaty pod pomnikiem. Na cześć bohatera oddana została salwa armatnia, przygotowana przez rekonstruktorów z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Uroczystości towarzyszyło ślubowanie klas I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Pułaskiego w Warce. Dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny oraz wręczyły uczestnikom obchodów białe róże.

W części artystycznej odbył się wernisaż wystawy „Oto dni krwi i chwały: reduta Ordona i rakietnicy Królestwa Polskiego”, którą przygotowało Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Ma ona szczególnie znaczenie dla Warki, ponieważ to właśnie w tym mieście stacjonowali rakietnicy – formacja elitarna i nowatorska. W wernisażu wystawy oraz w obchodach udział wzięli dr Wojciech Brzeziński – dyrektor PMA oraz jego zastępca dr Wojciech Borkowski. Pojawił się też Jacek Borkowski – kurator wystawy – który oprowadził gości muzeum po ekspozycji.

Wystawę można zwiedzać do 31 stycznia 2019 r.

Na zakończenie obchodów Dnia Pułaskiego Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Warce, wręczył swoim członkom odznaczenia. Ceremonię dekorowania poprowadził honorowy prezes organizacji Kazimierz Cegliński oraz prezes Grażyna Kijuc.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego dziękuję wszystkim gościom, partnerom i sponsorom wydarzenia: Browarowi Warka, pp. Angelice i Jarosławowi Nowocielom – Hurtownia Art. Spożywczych, Piekarni KAZANA z Warki, Zajazdowi na Winiarach w Warce, Tłoczni Soków Wojciech Gwiazda z Bikówka, Panu Zygmuntowi Chrzanowskiemu z Kaliny, Panu Andrzejowi Majewskiemu Auto-Kurs Majewski, a także dyrekcji i pracownikom Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

W uroczystości udział wzięli m.in.: poseł Leszek Ruszczyk, Weronika Piwarska – reprezentantka Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Paweł Sagan z Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Pojawili się też radni wojewódzcy: Zbigniew Gołąbek i Leszek Przybytniak; radni powiatowi: Wiesław Czerwiński, Barbara Kowalska, Andrzej Zaręba, Marian Górski wraz sekretarz powiatu Sylwią Pietrasiewicz oraz reprezentanci gminy Warka: przewodnicząca rady gminy Aldona Rzeźnik, sekretarz gminy Anna Matyjas oraz radni miejscy. Stan duchowny reprezentowali ks. ks. Jarosław Kucharczyk i Grzegorz Krzysztofik z parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. Wśród reprezentantów instytucji publicznych znaleźli się: Witold Bujakowski – kierownik radomskiej delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz delegacja Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu wraz z prof. UTH, dr. hab. inż. Wojciechem Żurowskim – prorektorem ds. badań naukowych. Na obchodach pojawiły się reprezentacje kombatanckie – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Warce oraz delegacja Zarządu Głównego Światowej Federacji Polskich Kombatantów. Policję reprezentowali: mł. insp. Michał Skwarczyński – I zastępca komendanta KPP w Grójcu, podkom. Paweł Lewandowski – komendant KP w Warce, zaś straż pożarną Bogusław Sikorski zastępca komendanta KP PSP w Grójcu. W obchodach wziął udział honorowy obywatel Warki Tadeusz Kulawik. Nie zabrakło też delegacji instytucji noszących imię Kazimierza Pułaskiego: reprezentantów Towarzystwa Miłośników Miasta Warki z prezes Danutą Sadowską na czele, uczniów Zespołu Szkół Mechaniczo-Elektrycznych w Częstochowie wraz z dyrektorem Tomaszem Doboszem oraz wychowanków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Warce z dyrektor Marylą Szajner. Uroczystość zgromadziła też licznych mieszkańców Warki i przyjaciół muzeum.

Fot. M. Kordas