03W piątkowe popołudnie, 8 grudnia w Centrum Edukacyjno-Muzealnym przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Akademia Polonijna”.

Tym razem gościliśmy Dorotę Janiszewską-Jakubiak, Dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Dorota Janiszewska-Jakubiak jest historyczką sztuki, absolwentką Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW) i Akademii Dziedzictwa Kultury w Krakowie. Zna nasze Muzeum dobrze, ponieważ jest członkiem Rady Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Jest autorką oraz redaktorką wielu publikacji, organizatorką konferencji, a także konsultantką wystaw i filmów. Instytut, którym kieruje funkcjonuje od 6 lat jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, jej organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzi on projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Zajmuje się ochroną cennych zabytków polskiego dziedzictwa kulturowego dawnej Rzeczpospolitej, a także dziedzictwa polskiej emigracji na całym świecie.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją filmu o działalności Instytutu Polonika. W dalszej części Dorota Janiszewska-Jakubiak opowiadała o projektach oraz pracach badawczych i konserwatorskich prowadzonych za naszą wschodnią granicą - na terenach dawnych ziem polskich dziś znajdujących się w granicach Ukrainy, gdzie miejscem szczególnym dla Polaków jest Lwów. Tu prowadzone są prace renowacyjno-konserwatorskie obiektów sakralnych, kaplic, które stanowią polskie dziedzictwo kulturowe. Zwróciła także uwagę duże trudności przy prowadzeniu prac spowodowane trwającą wojną z Rosją.

Dyrektor Instytutu przedstawiła także projekty i prace prowadzone w Europie – m.in. w Padwie, mieście o wyjątkowym znaczeniu dla polskiej nauki, ponieważ tu kształciły się elity polskie XVI i początku XVII w., Paryżu, stolicy polskiej emigracji w XIX w. oraz za oceanem - w Nowym Jorku, Chicago.

Przedstawiona została działalność popularyzatorska Instytutu prowadzona przez działania edukacyjne, wystawy, wydawnictwa popularnonaukowe oraz projekty multimedialne.
Jeden z takich projektów multimedialnych został zaprezentowany podczas spotkania. Był to niezwykły film – opowieść o Katedrze Ormiańskiej we Lwowie, jednym z najcenniejszych zabytków Lwowa, gdzie prace konserwatorskie prowadzi Instytut Polonika. Film w bardzo ciekawej animacji ukazuje malowidła ścienne polskiego malarza Jana Henryka Rosena oraz mozaiki Józefa Mehoffera, ucznia Jana Matejki.

Dla wszystkich uczestników Akademii Polonijnej, a wśród nich znalazła się też młodzież, było to bardzo interesujące spotkanie, które pozwoliło zrozumieć jak ważna i cenna dla polskiej historii i kultury jest działalność Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika.

Dziękujemy Pani Dyrektor Dorocie Janiszewskiej-Jakubiak, dziękujemy wszystkim obecnym za udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne już w nowym roku..

 

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://muzeumpulaski.pl/aktualnosci/991-akademia-polonijna-z-polonika-2#sigProId408a6141e1