Zdjęcie grupowe uczestników spotkania17 maja w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego odbył się wykład dr hab. prof. AFiB Jolanty Załęczny pt.: „Powstanie styczniowe w Warce i okolicach, wydarzenia, ludzie, pamięć”.

Spotkanie było skierowane przede wszystkim do młodzieży szkół średnich z terenu ziemi wareckiej. Cieszymy się, że z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi koło Warki przybyło tak liczne grono osób. Podczas wykładu uczniowie mieli okazję poznać nowe fakty oraz rozszerzyć już posiadaną dotychczasową wiedzę.
Podjęty 160 lat temu zryw zbrojny Polaków przeciwko carskiemu zaborcy jest wydarzeniem, o którym warto pamiętać. Jego legenda jest szczególnie żywa na ziemi wareckiej, a więc terenie gdzie dochodziło do licznych potyczek oddziałów powstańczych z żołnierzami rosyjskimi. Wykład nie tylko przybliżał młodzieży genezę walk rozpoczętych w 1863 r. oraz ich przebieg, ale i zagłębiał się w kwestie tożsamości lokalnej i wychowania patriotycznego.

Mamy nadzieję, że wiadomości przekazane przez Panią Profesor Jolantę Załęczny - nauczyciela akademickiego o wieloletnim doświadczeniu pedagogicznym i muzealniczym, zainspirują młodych ludzi do odkrywania przeszłości i jej lepszego rozumienia.