seminarium dla nauczycieliArchiwum Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zapraszają nauczycieli i edukatorów na seminarium „»Warszawa, Warka, Waszyngton… „Ramię krzep – Ojczyźnie służ«. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce”.

Szkolenie, będące częścią projektu działań edukacyjnych towarzyszących wystawie IPN „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce, realizowane jest we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.


Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej:

  • 14 grudnia 2022 r., godz. 15:00 – 17:30 – seminarium on-line;
  • 24 stycznia 2023 r., godz. 9:00 – 16:00 – stacjonarne warsztaty metodyczne w Warce.


W planie zajęć m.in.:

  • zapoznanie z działalnością Sokolstwa Polskiego w Ameryce,
  • omówienie założeń wystawy „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce i związanych z nią działań edukacyjnych,
  • zwiedzanie wystawy IPN „Ramię krzep - Ojczyźnie służ”….,
  • zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce;
  • warsztaty przygotowujące do udziału w konkursie na komiks lub etiudę filmową.


Zapraszamy do poznania historii Sokolstwa Polskiego w Ameryce i niezwykle bogatej kolekcji dokumentów i artefaktów składających się na wystawę „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”….

Idea Sokolstwa Polskiego, łącząca kult sprawności fizycznej z wartościami patriotycznymi, posiada duży walor edukacyjny, nawiązujący do aktualnych, obecnych w edukacji szkolnej tematów, jak np.:

–  emigracja, związki emigrantów z Ojczyzną, integracja a zachowanie tożsamości narodowej na obczyźnie;

–  sport jako wartość w wychowaniu i droga kariery;

–  wkład kobiet w życie społeczne Polonii i działania niepodległościowe.


Prowadzący:

Iwona Stefaniak – dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,
Magdalena Mołczanowska – Archiwum IPN,
Grzegorz Trzyna – Archiwum IPN,
Małgorzata Glinka – MSCDN Wydział w Warszawie.


Zapisy do 13 grudnia na platformie MSCDN.