punkt informacji 01Miło nam poinformować, że Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zostało docenione i dzięki współpracy z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną otrzymało certyfikowany PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. To pierwszy punkt informacji w Warce.

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ mieści się w budynku Centrum Edukacyjno – Muzealnego, w budynku, w którym usytuowana jest kasa, sala wystaw i sala koncertowa.

Punkt Informacji Turystycznej służy nie tylko turystom indywidualnym zwiedzającym Warkę, ale również organizatorom wypoczynku grupowego, także zleceniodawcom różnych form turystyki. W Punkcie Informacji Turystycznej realizowane są działania mające na celu m.in. eksponowanie walorów przyrodniczych naszych terenów, upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego, popularyzację wiedzy o regionie, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na terenie Warki i okolic.
Punkt Informacji Turystycznej udziela wskazówek na temat bazy noclegowej, gastronomicznej, turystycznej, przyrodniczej i rekreacyjnej. W punkcie dostępne są publikacje, ulotki, foldery, pocztówki, przewodniki turystyczne, gadżety oraz różnorodne materiały promujące naszą okolicę.
Wszystkich, którzy prowadzą działalność turystyczną i okołoturystyczną na terenie Warki zapraszamy do dostarczenia swoich materiałów oraz informacji do naszego Punktu Informacji Turystycznej.

 

 

punkt info

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Muzeum m. Kazimierza Pułaskiego w Warce
ul. K. Pułaskiego 24, 05-660 Warka
Tel. 48 667 20 20 e-mail: rezerwacja@muzeumpulaski.pl