logo White House46. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Joe Biden 11 października 2022 r. podpisał proklamację ogłaszającą ten dzień Dniem Pamięci Generała Pułaskiego (jest to jednorazowe upamiętnienie tylko i wyłącznie w tym konkretnym dniu w roku 2022).

„Proclamation on General Pulaski Memorial Day” jest ogłaszana w każdym roku, nieprzerwalnie (wyjątek stanowił rok 1930), zawsze 11 października przez kolejnych prezydentów USA od 1929 r. Wtedy to, za kadencji 31. Prezydenta Herberta Hoovera, Senat amerykański w 150. rocznicę śmierci Kazimierza Pułaskiego ustanowił 11 października – Dniem Pamięci Generała Pułaskiego.
Prezydent Joe Biden jest 15. Prezydentem, który odnawia tą rezolucję. Tekst tegorocznej proklamacji prezentujemy na naszej stronie.

 

 

11 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

Proklamacja Dnia ku Pamięci Generała Pułaskiego w 2022 r.

11 września 1777 r. Kazimierz Pułaski z Armią Kontynentalną stanęli do walki. Pułaski prze-prowadził zręczny kontratak, który spowolnił napór Brytyjczyków i pomógł ocalić życie Jerzego Wa-szyngtona. „Ojciec kawalerii amerykańskiej“ został awansowany do stopnia generała brygady, kon-tynuował walkę o niepodległość Ameryki w bitwach na terenie ówczesnych kolonii, a w końcu zło-żył ofiarę życia w imię rewolucyjnych idei: wolności, równości i demokracji. Dziś pragniemy upa-miętnić jego bohaterstwo i służbę, wspominamy pokolenia imigrantów, którzy poszli w jego ślady i świętujemy bogate, polsko-amerykańskie dziedzictwo naszego narodu.

Każdego dnia 9 milionów Polaków amerykańskiego pochodzenia współprzyczynia się do te-go, że nasz kraj jest motorem nadziei i możliwości. Polonia Amerykańska to właściciele małych firm i wybrani w toku wyborów przedstawiciele narodu, nauczyciele i lekarze, obrońcy praw obywatel-skich i patrioci służący w mundurach w kraju i za granicą. Wszyscy oni sprawiają, iż nasz kraj jest bogatszy, pełen życia i empatii.

Ameryka nadal broni wolności i sprawiedliwości na całym świecie i czerpie wielką siłę ze wsparcia kluczowych międzynarodowych sojuszników, takich jak Polska. W miarę jak Rosja konty-nuuje niczym niesprowokowaną wojnę na Ukrainie, Polska i Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię w obronie demokracji i naszego wspólnego bezpieczeństwa. Oddając hołd generałowi Pułaskiemu i jego dziedzictwu, pamiętajmy, że ciemność autokracji nie może zrównać się z płomieniem wyzwole-nia, który oświetla dusze wolnych ludzi na całym świecie.

Ja, JOSEPH R. BIDEN JR., Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy władzy powierzonej mi przez Konstytucję i prawa Stanów Zjednoczonych, niniejszym ogłaszam 11 paź-dziernika 2022 roku Dniem ku Pamięci Generała Pułaskiego. Zachęcam wszystkich Amerykanów do uczczenia tej okazji, oddając hołd generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu i wszystkim, którzy bronią wolności naszego wielkiego narodu.

W DOWÓD CZEGO składam własnoręcznie podpis jedenastego dnia października, roku pańskiego dwa tysiące dwudziestego drugiego, w dwustu czterdziestym siódmym roku niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

JOSEPH R. BIDEN JR.