radamuz 2019040118 kwietnia po raz pierwszy obradowała nowa Rada Muzeum.

W Radzie zasiadają: prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer - historyk, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie; prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz - historyk sztuki, kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Leszek Przybytniak - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Teresa Knyzio - wiceburmistrz Warki, dr Anna Rudek-Śmiechowska - historyk sztuki, sekretarz w Zarządzie Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, pracownik Narodowego Centrum Kultury; Rafał Wróblewski - historyk, przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki i pracownik Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Witold Bujakowski - konserwator zabytków, archeolog, kierownik Delegatury w Radomiu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków; Krzysztof Ambroziak- Starosta Grójecki, Andrzej Zaręba - Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego. 

Rada wybrała ze swojego grona Przewodniczącą - dr. Annę Rudek-Śmiechowską i Wiceprzewodniczącego Andrzeja Zarębę. Dyrektor muzeum złożyła przed Radą sprawozdanie z działalności instytucji za 2018 r. i przedstawiła plany na 2019 r. Rada jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała zarówno sprawozdanie jak i plany instytucji. Starosta podkreślił bardzo duże zaangażowanie zarówno pracowników jak i stojącej na ich czele dyrektor Iwona Stefaniak oraz zapewnił o pełnym poparciu działań instytucji przez Zarząd Powiatu Grójeckiego.
Dziękujemy Członkom Rady za to pierwsze, owocne spotkanie, za wszystkie opinie i dobre rady.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://muzeumpulaski.pl/aktualnosci/570-i-posiedzenie-nowej-rady-muzeum-201901#sigProIda06bf42702