plansza wystawowaMuzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce zaprasza na wystawę plenerową Gloria Victis. Powstanie Styczniowe - 160. ocznica zrywu.

Rok 2023 jest Rokiem Powstania Styczniowego. Powstanie to było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym, które odbiło się szerokim echem w całej Europie. Swoim zasięgiem objęło Królestwo Polskie i ziemie zaboru rosyjskiego. Wystawa Gloria Victis. Powstanie Styczniowe - 160. rocznica zrywu przybliża zagadnienia związane z powstaniem, jego genezę i przebieg. Przypomina także o walce powstańczej na Ziemi Wareckiej, bohaterach, miejscach pamięci.

Wernisaż wystawy odbędzie się 9 lutego 2023 r. o godz. 14.00. w budynku CEM przy Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce. Po wernisażu zapraszamy na pokaz historyczny potyczki powstańczej, którą przygotowała GRH Warka wraz z przyjaciółmi.

Wystawa plenerowa będzie dostępna od 9 lutego 2023 w parku przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. 

 Serdecznie zapraszamy!