Soltysiak2016Z głębokim smutkiem żegnamy ś. p. doc. dr. Mariana Sołtysiaka, zmarłego 21 października 2016 r.

– wybitnego historyka sztuki i muzealnika, dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku w latach 1961-1977, organizatora i pierwszego dyrektora Zarządu Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Parkowych Muzeum Narodowego w Warszawie (1977-1980), zastępcę dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie (1980-1986), dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie (1986-1990), kuratora Ośrodka Wydawniczego Arx Regia Zamku Królewskiego w Warszawie (1990-1999), dyrektora zarządzającego Przedsiębiorstwa Zagranicznego Patrimonium w Warszawie (1992-2000), prezesa Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (1998-2007, następnie członek honorowy), nauczyciela akademickiego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz docenta Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (2006-2013).

Ś.p. Marian Sołtysiak pełnił wiele funkcji społecznych, zaangażowany był w wiele organizacji. Było członkiem Stowarzyszeniu Historyków Sztuki w latach 1965-1970, wiceprezesem Oddziału Warszawskiego, w latach 1991-1997 sekretarzem generalnym Zarządu Głównego, od 2004 członkiem honorowym organizacji. Działał w Towarzystwie Naukowym Płockim, Międzynarodowej Radzie Muzeów ICOM (od 1968), Międzynarodowej Radzie Ochrony Zabytków ICOMOS (od 1998), Zarządzie Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Mazowieckim Towarzystwie Kultury (1981-1989), a także radach muzealnych muzeów narodowych w Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz wielu innych placówek.

Za niestrudzoną pracę na rzecz ochrony zabytków został wyróżniony w 2004 r. odznaką Za opiekę nad zabytkami, a w 2006 r. doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W latach 2011-2015 był Członkiem naszej Rady Muzeum.

Odchodzi przyjaciel i współpracownik wielu muzeów, dobry duch muzeów regionalnych, który zawsze chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Od niego dowiadywaliśmy się ciekawostek o zakładaniu sieci muzealnej na Mazowszu, o pierwszych dyrektorach i pracownikach mazowieckich placówek i tworzeniu muzealnych kolekcji na Mazowszu. Ostatnie nasze spotkanie miało miejsce miesiąc temu – 22 września, podczas gali X konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „WIERZBA” w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako zasłużony muzealnik, zawsze serdeczny i służący dobrą radą.

Szczere wyrazy współczucia kierujemy do Rodziny i Bliskich Zmarłego,


Dyrektor i Pracownicy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce