Oferta w przygotowaniu

medal brazowy Wysocki awMedal Muzeum Historii Warki – Piotr Wysocki brąz

Medal 70 mm, pamiątkowy, z wizerunkiem Piotra Wysockiego, wybity przez Muzeum Historii Warki. Na awersie wizerunek Piotra Wysockiego, na rewersie budynek muzeum.

Cena: 20,00 zł