Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 6-7 października 2015 roku w Radomiu i Warce odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Kazimierz Pułaski i jego czasy w historii, literaturze, kulturze.

W 270 rocznicę urodzin”. Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Katedra Filologii Polskiej), Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Radomskie Towarzystwo Naukowe. Konferencja została przygotowana we współpracy z Zespołem Naukowym do Badań Dziejów Radomia / Gminą Miasta Radomia oraz American Corner Radom / Radomskim Klubem Środowisk Twórczych i Galerią „Łaźnia”.

Program konferencji obejmuje referaty specjalistów z różnych dziedzin nauki: historii, literaturoznawstwa, historii idei, kulturoznawstwa, historii sztuki. Prelegenci przedstawią wyniki badań dotyczących rodziny Kazimierza Pułaskiego, jego działalności militarnej w Polsce i USA oraz interpretacji jego życia w literaturze, malarstwie, rzeźbie, muzyce i filmie. Spotkanie będzie doskonałą okazją do świeżego, wieloaspektowego spojrzenia na postać Pułaskiego – bohatera dwóch narodów.

Referaty przedstawione na konferencji zostaną wydrukowane w recenzowanej publikacji naukowej.

Program konferencji

Afisz konferencji

Organizatorzy

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
Radomskie Towarzystwo Naukowe

Współorganizatorzy

Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia / Gmina Miasta Radomia
American Corner Radom / Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia”

Patroni honorowi

Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski
J.M. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Sponsorzy

Urząd Miejski w Warce
Browar w Warce, Grupa Żywiec SA