IMG 4678Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w lekcjach muzealnych, spotkaniach w pałacu Pułaskich, połączonych ze zwiedzaniem, warsztatach i spacerach po parku z przewodnikiem. Zajęcia prowadzimy na wybranej części ekspozycji, w bibliotece, sali edukacyjnej lub w parku. Zachęcamy do skorzystania z gotowych pakietów edukacyjnych, które są połączeniem lekcji muzealnych z warsztatami. Zapraszamy na lekcje muzealne poświęcone Kazimierzowi Pułaskiemu, poznaniu wielkich Polaków emigrujących do USA, konfederacji barskiej, historii i kulturze XVIII w., ale także dziejom miasta Warki, wydarzeniom i postaciom historycznym związanym z Warką i powiatem grójeckim. Zachęcamy do spacerów po parku z przewodnikiem, poznawania wareckich podań i legend.

Ważne informacje. Jak rezerwować lekcje muzealne?

  • Lekcje muzealne można rezerwować telefonicznie lub pocztą elektroniczną:
    tel. 48 667 20 20, rezerwacja@muzeumpulaski.pl
  • Lekcje muzealne należy rezerwować z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem
  • Lekcja trwa od 40 do 60 minut. Przedszkolakom i dzieciom klas I-III proponujemy krótsze spotkania. Lekcje połączone z warsztatami mogą trwać maksymalnie do 100 minut (kwestia do indywidualnego uzgodnienia z opiekunami grup)
  • Muzeum pobiera opłatę za prowadzenie lekcji muzealnych w wysokości 60 zł od grupy
  • Koszt lekcji muzealnej obejmuje: prowadzenie lekcji przez edukatora, materiały pomocnicze, wstęp na część ekspozycji, na której prowadzone są zajęcia (zależnie od tematu lekcji)
  • Jeśli do danej lekcji konieczne jest poznanie całej ekspozycji, grupa zobligowana jest uiścić opłatę za wstęp do muzeum, np. na lekcję Jak w dawnym dworze bywało?
  • Zajęcia prowadzimy na wybranych (zależnie od tematu lekcji) częściach ekspozycji stałej oraz na terenie parku.
  • Do każdej lekcji muzeum zapewnia materiały pomocnicze (krzyżówki, kolorowanki, rebusy itp., rekwizyty)