IMG 615211 marca, na terenie naszego Centrum Edukacyjno-Muzealnego, warecki Oddział PTTK im. Wiktora Krawczyka świętował 70-lecie działalności.

Tego dnia, przed południem odbył się XXV Zjazd Zarządu Oddziału z udziałem wielu gości, członków i przyjaciół PTTK. Podczas obrad został wybrany nowy skład Zarządu. Prezesem kolejnej kadencji została Marzena Jankowska, wiceprezesami: Mariola Bienias i Jarosław Górski. Jednogłośnie podjęto również uchwałę o nadaniu godności Członka Honorowego PTTK dla ustępującego prezesa Andrzeja Jasińskiego, który przez 24 lata z powodzeniem pełnił funkcję prezesa. Zjazd przebiegł w miłej atmosferze, a po przerwie rozpoczęły się uroczyste obchody 70-lecia Oddziału PTTK w Warce. Gości powitał Honorowy Prezes Andrzej Jasiński.

Jubileusz zgromadził przedstawicieli władz centralnych PTTK, władz samorządowych Warki i Powiatu Grójeckiego, dyrektorów instytucji i przedstawicieli organizacji społecznych, a także wielu członków PTTK. Pan Andrzej Jasiński wygłosił referat okolicznościowy, w którym przypomniał historię oddziału i jego rolę w życiu wareckiej społeczności. 70-lecie działalności, bardzo trafnie podsumował dr Remigiusz Matyjas w krótkim wystąpieniu, podkreślając zasługi organizacji w promocji Warki, krzewieniu historii i realizacji celów statutowych, a także tworzeniu najpierw Muzeum Regionalnego w Winiaracha, a następnie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Kolejnym etapem było wręczenie złotego i srebrnego medalu za zasługi dla Ziemi Wareckiej, brązowej honorowej odznaki PTTK, dyplomów honorowych ZG PTTK za pomoc i współpracę, dyplomów za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa, za współpracę, odznaki „Miłośnik Ziemi Wareckiej” oraz odznaki „Orli Lot”. Jak na jubileusz przystało, było wiele wystąpień gości, gratulacji, prezentów.

Podczas uroczystości dyrektor muzeum Iwona Stefaniak wręczyła dwa pamiątkowe Medale Kazimierza Pułaskiego – Panu Andrzejowi Jasińskiemu Honorowemu Prezesowi oraz Pani Marzenie Jankowskiej – obecnej Prezes oddziału. Na ręce odchodzącego Prezesa złożyła list gratulacyjny i podziękowała za wieloletnią współpracę.

Część oficjalną zakończył koncert fortepianowy młodego pianisty Kamila Madeja, ucznia Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Obchody jubileuszu 70-lecia PTTK zakończyły się wspólnym biesiadowaniem w restauracji „Zajazd na Winiarach”.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
http://muzeumpulaski.pl/aktualnosci/247-70-lat-pttk-w-warce#sigProIdbbf34eb728